کارشناسان حوزه صنعت، معتقدند این اقدام آسیب جدی به صنایع به ویژه صنایع انرژی‌بر وارد کرده و اثرات آن با افزایش تورم حتی در آینده دامن‌گیر سبد خانوار خواهد شد. 

البته از سویی دیگر برخی اعتقاد دارند صنایع در ایران به دلیل انرژی ارزانی که تحویل می گیرند بهره‌وری لازم را نداشته و عملا انرژی‌بر هستند.  

در این میان یکی از راهکارهای خروج از بحران خاموشی، تامین برق توسط خود صنعت است، اما باید دید آیا این روند در کشور ما توجیه اقتصادی دارد؟ 

در برنامه اکونیروی این هفته به سراغ نوید ایزدپناه، کارشناس صنعت فولاد و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سید صادق نیکوسپهر کارشناس صنعت برق رفته‌ایم و اثرات خاموشی بر صنعت و تولید را بررسی کرده‌ایم.