در این همایش سخنرانان به بررسی بازارهای پول، ارز و طلا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بازار سرمایه در سال آتی پرداختند.

بابک ابراهیمی، عضو هیئت عامل و معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری بانک سپه عنوان کرد: هر جایی که دولت ورود کند و سیاست‌گذاری ایجاد کند، عدم کارایی به وجود می‌آید. اگر سیاست‌گذاری منجر به راه نشود یعنی سیاست‌گذاری کاملا اشتباه بوده است.

محسن موسوی مدیرعامل و عضو هیات مدیره تامین سرمایه امید عنوان کرد: بازارهای مالی باید پیش‌بینی‌پذیر باشند تا بتوان استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را تدوین کرد.

حسن کاظم زاده دانشیار دانشگاه تهران گفت: در سال ۹۸ و ۹۹ به صادرات کشور شوک وارد شده است و بعد هم کرونا این بخش را متاثر کرد.

از مباحث دیگر مطرح شده در این همایش به سیاست‌گذاری‌های غلط و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نیز اشاره شد.