به گزارش اکوایران، بانک مرکزی گزارش عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها را تا پایان دی ماه امسال منتشر کرده است. در این گزارش انواع تسهیلاتی که به صاحبان کسب و کار در بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت شده مشخص شده است. منظور از تسهیلات انواع وام‌هایی است که به تقاضاکنندگان پول پرداخت می‌شود.

 در 10 ماهه نخست 1402 در مجموع 3 هزار و 508 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صاحبان کسب و کارها در بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت شده که در میان 5 بخش اصلی اقتصاد یعنی کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات، بخش خدمات با 41 درصد بیشترین سهم تسهیلات پرداختی به کسب و کارها را داشته است.  پس از آن نیز صنعت و معدن با 36.4 درصد، بازرگانی با 9.9 درصد، کشاورزی با 7 درصد و مسکن و ساختمان با 5.6 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

 در این گزارش روند سه ساله تغییر سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد در یک سال گذشته سهم بخش صنعت و معدن، بازرگانی و خدمات از تسهیلات بانکی افزایش یافته به طوری که صنعت و معدن به رکورد بیشترین سهم خود در سه سال گذشته رسیده است. این در حالی است که سهم بخش کشاورزی و بخش مسکن و ساختمان در این یک سال افت کرده که در این میان کشاورزی به حداقل سهم خود در سه سال اخیر رسیده است.

رشد سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در دو سال گذشته

 صنعت و معدن یکی از بخش‌های ضروری برای رشد اقتصادی است که بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

در ده ماهه نخست سال 1402 به این بخش یک هزار و 276 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌های مختلف و با اهداف مختلف پرداخت شده است. بنابراین سهم این بخش از کل تسهیلات پرداخت‌شده به کسب و کارها برابر با 36.4 درصد بوده است.

بررسی روند سه ساله نشان می‌دهد سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی به رکورد سه ساله خود رسیده است. این بخش در سال 1400 سهمی برابر با 30.2 درصد از تسهیلات و در سال 1401 سهمی برابر با 35.5 درصد از تسهیلات را داشته است.

رشد سهم تسهیلات در این بخش می‌تواند حاکی از افزایش نیاز و فرصت برای سرمایه‌گذاری در این بخش باشد.

همچنین سهم بخش‌های خدمات و بازرگانی نیز از تسهیلات بانکی نسبت به سال قبل بیشتر شده است.

رشد سهم بخش‌های خدمات و بازرگانی از تسهیلات بانکی در سال اخیر

در ده ماهه نخست 1402 بخش بازرگانی 349 هزار میلیارد تومان و بخش خدمات یک هزار و 438 هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌های کشور دریافت کرده‌اند.

سهم بخش خدمات در این مدت از کل تسهیلات بانکی به 41 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 1401 به مقدار 2.1 واحد درصد افزایش یافته است. با این حال همچنان نسبت به سال 1400 به مقدار 0.8 واحد کمتر بوده است.

سهم بخش بازرگانی نیز در ده ماهه نخست سال 1402 برابر با 9.9 درصد بوده که نسبت به سال قبل 0.4 واحد درصد رشد کرده است. با این حال روند سه ساله نشان می‌دهد سهم این بخش نسبت به سال 1400 افت قابل ملاحظه 5.4 واحدی داشته است.

 پرداخت تسهیلات بانکی بیشتر به بخش‌های خدمات و بازرگانی در یک سال اخیر در حالی است که سهم بخش‌های مسکن و کشاورزی در این مدت افت کرده است.

021129

افت سهم بخش‌ مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی در یک سال اخیر

 شبکه بانکی کشور از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه به بخش مسکن و ساختمان 197 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که در این مدت سهم این بخش از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده به بنگاه‌ها برابر با 5.6 درصد بوده است.

بررسی روند سه ساله نشان می‌دهد سهم این بخش نسبت به سال گذشته 1.5 واحد درصد افت کرده است، با این حال نسبت به سال 1400 به میزان 0.1 واحد درصد بیشتر شده است.

سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی در کمترین سطح سه ساله

در ده ماهه نخست 1402 به بخش کشاورزی 245 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که 7 درصد از کل تسهیلات را شامل شده است.

بررسی روند ده ماهه نخست سال‌های 1400 تا 1402 حاکی از این است که سهم تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی در سال 1402 به پایین‌ترین سطح آن در سه سال گذشته رسیده است. سهم این بخش در سال 1400 برابر با 7.2 درصد و در سال 1401 برابر با 8.2 درصد بوده است.

افت دریافت تسهیلات توسط بخش کشاورزی را میتوان نشانی از رکود و افت فعالیت‌ها در این بخش دانست.