به گزارش اکوایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد از کل تسهیلات پرداخت شده از ابتدای سال 1402 تا انتهای دی ماه، مجموعا 36.4 درصد کل تسهیلات به بخش صنعت و معدن اعطا شده است. مقایسه آمارهای سال جاری با ده ماهه 1401 نشان می‌دهد سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات حدودا یک درصد در سال 1402 افزایش یافته و معادل هزار و 276 همت به ثبت رسیده است. 

به طور کلی توزیع اعتبارات میان بخش‌های اقتصادی می‌تواند تاحدی تعیین‌کننده سیستم هدایت‌کننده اقتصاد در یک کشور باشد به‌گونه‌ای که هرقدر سهم یک بخش افزایش پیدا کند، به معنای تامین مالی و حمایت بیشتر از آن بخش بوده و انتظار می‌رود بخش مذکور در مقایسه با گذشته نقش بیشتری در رشد اقتصادی ایفا کند. 

1402120101

اختصاص بیش از 81 درصد وام‌های صنعتی به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها

مطالعات جزئی‌تر بخش‌ها، نشان می‌دهد در سال جاری 81.6 درصد تسهیلات پرداخت شده به این بخش با هدف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های بخش صنعت صورت پذیرفته است. علاوه بر این موضوع حدود 11.9 درصد تسهیلات پرداختی نیز با هدف ایجاد واحد جدید در این حوزه بوده و تنها 5.4 درصد با هدف توسعه واحدهای فعال پرداخت شده است. 

این درحالیست که مشاهده می‌شود سهم وام‌های تخصیص یافته بابت تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی در سال جاری بیش از 4 درصد افزایش یافته است. همچنین وام‌های اعطایی بابت توسعه واحدها حدود 1 درصد بیشتر از 10 ماهه ابتدایی 1401 بوده و در مقابل، سهم وام‌های بخش صنعت با هدف ایجاد واحدهای جدید از 17 درصد به 11.9 درصد افت کرده است. 

علاوه بر این موضوع، مشاهده می‌شود از ابتدای 1402 تا انتهای دی، سهم وام‌های توزیع شده بابت اهدافی جز موارد مذکور نیز حدود 1.2 درصد بوده که در قیاس با بازه مشابه در سال گذشته، با مقداری افزایش مواجه بوده است.