به گزارش اکوایران، در هفته منتهی به 24 اردیبهشت 1403 علی‌رغم اینکه بانک مرکزی به تمامی تقاضا در بازار باز پاسخ داده و بیش از 206 همت در این عملیات تزریق کرده است، اعتبارگیری قاعده‌مند شبکه بانکی از بانک مرکزی نیز برای دومین هفته متوالی افزایش یافته و به بیش از 14 همت رسیده است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از وجود فشار برای افزایش نرخ بهره باشد. 

ابزار بانک مرکزی برای مدیریت نرخ بهره

بازار باز یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای نظارت و اعمال مدیریت بر نرخ بهره بین بانکی است. از آنجایی که نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره قابل دسترسی اثرگذار بر سایر نرخ بهره‌ها در سایر بازارهاست و از تعادل عرضه و تقاضا منابع بین بانکی به دست می‌آید، بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره این بازار، از عملیات بازار باز استفاده می‌کند. خلاصه نحوه اجرای عملیات بازار باز به صورت انبساطی این است که بانک‌های متقاضی منابع اوراق بهادار خود را نزد بانک مرکزی گرو می‌گذارند و در ازای آن منابعی نقد به مدت 7 روز استقراض می‌کنند. اصطلاحا عملیات پیشگفته ریپو یا تنزیل اوراق بهادار نیز نامیده می‌شود.

تزریق بیش از 206 همت در بازار باز طی هفته گذشته

آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفته منتهی به 24 اردیبهشت 1403 مجموعا 23 بانک متقاضی استقراض بیش از 206 همت بوده‌اند. مشاهده می‌شود وزارت اقتصاد نیز با تمامی تقاضای بانک‌ها در بستر بازار باز موافقت نموده و معادل 206.37 همت به بانک‌ها منابع تزریق کرده است.

شایان ذکر است نرخ بهره بازار باز 23 درصد است و به دلیل پایین بودن نرخ بهره این روش تامین مالی در قیاس با سایر کانال‌ها، شرکت در بازار باز از ارجحیت برخوردار است.

1403022601

افزایش اعتبارگیری قاعده‌مند شبکه بانکی برای دومین هفته متوالی

اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی نیز یکی از کانال‌های دیگر تامین مالی شبکه بانکی به شمار می‌آید و در مقایسه با بازار باز، از نرخ بهره پایین‌تر و سررسید نزدیکتری برخوردار است به‌ شکلی که نرخ سود آن 24 درصد تعیین شده و سررسید آن درحال حاضر میان 24 تا 48 ساعت مقرر شده است.

آمارهای هفته گذشته حاکی از آن است که 8 بانک بیش از 14 همت در هفته منتهی به 24 اردیبهشت اعتبار قاعده‌مند دریافت کرده‌اند. بنظر می‌رسد علی‌رغم اینکه بانک مرکزی در هفته اخیر دست رد به سینه هیچ تقاضایی نزده است، بیش از 14 همت میزان اعتبارگیری قاعده‌مند شبکه بانکی بوده است.

فشار بازارها در جهت افزایش نرخ بهره

مشاهده می‌شود بانک مرکزی از ابتدای سال جاری با افزایش میزان تزریق خود در بازار باز تلاش برای جبران کمبود نقدینگی در شبکه بانکی داشته است و در پی همین موضوع نیز اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها کاهش یافته است.

این درحالیست که مشاهده می‌شود در دو هفته اخیر علی‌رغم نرمش بانک مرکزی با شبکه بانکی در اجرای عملیات بازار باز، میزان اعتبارگیری قاعده‌مند شبکه بانکی از حدود 3 همت به بیش از 14 همت رسیده است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از وجود فشار در جهت افزایش نرخ بهره در بخش پولی اقتصاد باشد.