به گزارش اکوایران، شرکت‌های صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس تهران در سال‌های گذشته با زیان‌دهی و یا سود‌اندک صورت‌های مالی خود را به ثبت رسانده‌اند. زیان وارده به این شرکت‌ها به واسطه‌ی قیمت‌گذاری دستوری خودرو شکل گرفته بود. این قیمت‌گذاری دستوری نه تنها خودرو‌سازان را زیان‌ده کرده بود؛ بلکه شرکت‌های ساخت قطعات را نیز که محصولات خود را در بازاری انحصاری به خودروسازان می فروشند، دچار زیان‌دهی کرده بود. در سال جاری با عرضه خودرو در بورس کالا زمینه رفع مشکلات صنعت خودرو شکل گرفت. سهام های خودرویی نیز به دلیل شرایط نامطلوبی که داشتند در این مدت به کف قیمتی رسیده بودند. با شروع عرضه خودرو در بورس کالا، تقاضای سهام‌های خودرویی نیز افزایش یافت اما در ابتدا به دلیل عرضه اندک خودرو در بورس کالا و جای خالی دو خودروساز جاده مخصوص این افزایش تقاضا اندک بود. حال با عرضه‌های سنگین خودرو در بورس کالا، تقاضای سهام های خودرویی نیز افزایش یافته و حتی شاخص کل بازار نیز به واسطه تقاضای نماد‌های خودرویی حمایت می شود. 

در لینک های زیر می‌توانید تحلیل‌های بنیادی اخیر اکوایران از شرکت‌های صنعت خودرو بورس تهران را مشاهده کنید:

تحلیل بنیادی سهام خپارس / 3 همت زیان نتیجه قیمت گذاری دستوری

تحلیل بنیادی سهام خساپا / سرعت زیان دهی سایپا کاهش یافت!

تحلیل بنیادی سهام خودرو/ ایران خودرو همچنان زیان می‌دهد

تحلیل بنیادی سهام ختراک / تأثیر تغییر نرخ فروش محصولات بر سود و زیان ختراک

تحلیل بنیادی سهام خبهمن/ حرکت تابستان خلاف جهت بهار

تحلیل بنیادی سهام خاذین / تحمیل زیان در بازارهای انحصاری

تحلیل بنیادی سهام خاور/ قله فروش ایران خودرو دیزل در سال‌های اخیر

تحلیل بنیادی سهام خدیزل