شهمیری ادامه داد:اخیرا در مجموعه فعالیت صرافی و لیزینگ آغاز به کار شده است. این مجموعه همواره به دنبال ارائه راه کار جامع امور مالی برای کلیه مشتریان است.

وی افزود:تفاهم نامه همکاری بین مجموعه سهم آشنا و بانک صادرات امضا شده است که در حوزه صندوق های سرمایه گذاری و لیزینگ بوده است.