به گزارش اکوایران؛ سهام بانک سینا در تابلوی اصلی بازار اول بورس تهران با نماد وسینا شناخته می‌شود. ارزش بازاری سهام بانک سینا در حال حاضر 9 هزار و 80 میلیارد تومان است و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با مالکیت بیش از 35 درصد سهام وسینا، سهامدار اصلی بانک سینا به شمار می‌رود. صندوق توسعه ملی و شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان از دیگر سهامداران عمده بانک سینا به شمار می‌روند.

افزایش هزار و 854 میلیارد تومانی تراز عملیاتی بانک سینا

بانک سینا در سال 1400 تراز عملیاتی 2 هزار و 153 میلیارد تومانی داشت که متوسط تراز عملیاتی ماهانه 179 میلیارد تومانی را برای وسینا به ثبت رساند. تراز عملیاتی بانک سینا در سال 1401 نزدیک به 70 درصد افزایش یافت و به 3 هزار و 658 میلیارد تومان رسید و متوسط تراز عملیاتی ماهانه 305 میلیارد تومانی را برای سال 1401 به ثبت رساند.

021223

تراز عملیاتی بانک سینا در سال جاری افزایش قابل توجهی داشته است. بانک سینا در یازده ماهه سال جاری تراز عملیاتی 4 هزار و 974 میلیارد تومانی داشته است که 59 درصد و به زبانی دیگر هزار و 854 میلیارد تومان بیشتر از تراز عملیاتی یازده ماهه ابتدایی سال 1401 بوده است. بانک سینا رکورد تراز عملیاتی خود را در آذر ماه امسال با 671 میلیارد تومان جا به جا کرد.

سودآوری «دجابر» از محل فروش سهام

روند سودآوری فصلی بانک سینا از ابتدای 1400

بانک سینا در پاییز امسال 565 میلیارد تومان سود خالص به ثبت رساند که 235 درصد بیشتر از سود خالص 169 میلیارد تومانی پاییز سال قبل این بانک بود. عملکرد تابستان و بهار امسال وسینا نیز قابل توجه بوده است. بانک سینا در بهار امسال 144 درصد و در تابستان 121 درصد بیشتر از فصل مشابه در سال قبل سودآوری داشته است.

021223

بانک سینا در سه فصل ابتدایی امسال 4 هزار و 97 میلیارد تومان مجموع درآمد‌های عملیاتی داشته است که با حاشیه 36 درصدی، 496 میلیارد تومان در هر فصل سود خالص ساخته است. وسینا در 9 ماهه ابتدایی سال جاری هزار و 488 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است که 162 درصد به نسبت 568 میلیارد تومان مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

ثبت زیان فصلی 17 میلیارد تومانی برای شرکت فرآوری مواد معدنی ایران