گزارش حسابرسی شده شرکت پتروشیمی مارون در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد این شرکت ۸۸۰۰ میلیارد تومان سودخالص کسب کرده که این نسبت به دوره قبل رشد ۲۸ درصدی را داشته است.

سیمان باقران نیز از رشد ۱۳۱ درصدی سودخالص خود و رسیدن آن به ۱۵۴ میلیارد تومان خبر داده است.

نماد زقیام نیز رقم سود خالص ۱۹۹ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ را به رقم ۴۰۶ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۲ افزایش داد.

نمادهای سشرق و نماد دیران نیز پیشنهاد افزایش سرمایه را به مجمع عمومی مطرح کرده‌اند.