به گزارش اکو ایران امروز ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تا پایان سال باید تمامی مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شود.

 سیاح افزود: تا امروز بیش از 20 هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است.

او با اشاره به ضرورت‌ تسریع روند تبدیل مجوزها ادامه داد: بر اساس قانون تا پایان امسال باید تمامی مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شود .

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی در بسیاری از دستگاه ها برای تبدیل مجوزها آماده شده است، گفت: از سال آینده هویت فعالان اقتصادی با شناسه یکتا شناخته می‌شود.