به گزارش اکوایران؛ روند مقایسه سالانه تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در حالی ثبت شده که مقایسه ماهانه (مقایسه دی ماه نسبت به ماه قبل) در هر دو بخش تولید و فروش افزایشی بوده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس در دی‌ماه سال 1402 شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 1.9 درصدی و شاخص فروش کاهش 1.7 درصدی را تجربه کرده است ، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش 4.5 و یک درصدی داشته‌اند.

وضعیت تولید صنایع بورسی

بررسی صورت گرفته در این گزارش نشان می‌دهد در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی 9 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 6 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند. با توجه به این گزارش می‌توان گفت رشته فعالیت‌های «کاشی و سرامیک»، «سایر کانی غیرفلزی» و «لاستیک و پالستیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی به‌ جز ماشین‌آلات و تجهیزات» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.

از سوی دیگر شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 41.7 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 12.5 درصدی مواجه شده است.

بوووووورس

وضعیت فروش صنایع بورسی

 با توجه به این گزارش این سوال مطرح می‌شود که در مدت زمان مورد برسی وضعیت فروش صنایع بورسی چگونه بوده است؟ ارزیابی صورت گرفته نشان می‌دهد در دی ماه سال جاری شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش1.7 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 1درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 7 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 8 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت‌های »سایر کانی غیرفلزی»، «سیمان» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیت‌های »محصولات فلزی به جز ماشین آلات»، «تجهیزات برقی» و «کک و پالایش» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند. اما در این ماه نسبت به ماه قبل چه رشته‌ فعالیت‌های بیشترین افزایش در شاخص فروش را داشته‌اند؟ براساس داده‌های اعلام شده در این گزارش رشته‌های «شیمیایی (به‌ جز دارو)»، «تجهیزات برقی» و »فلزات پایه» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیت‌های«کاشی و سرامیک»، «لاستیک و پلاستیک» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش ثبت کرده اند‌.

 از سوی دیگر در این مدت شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 42.5 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۸.5 درصدی مواجه شده است.

وضعیت نرخ رشد ماهیانه قیمت

علاوه بر موارد ذکر شده در دی ماه این بحش شاهد افزایش نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی به 2.4 درصد بوده‌ایم؛ با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت رشته ‌فعالیت‌های «محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات» و «خودرو و قطعات» بیشترین اثرگذاری در نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی داشته‌اند. همچنین رشد نقطه به نقطه هم با افزایش ۳/۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 26.6 درصد رسیده است. رشد این دو بخش در حالی ثبت شده که میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در دی ماه سال 1402 نسبت به ماه قبل تغییری نداشته و میزان 22.7 درصد افزایش را نشان می دهد.