به گزارش اکوایران؛ عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهارمین رویداد صنعت دانش بنیان با رویکرد سلامت در پارک علم و فناوری پردیس اظهار کرده که مسیر اصلی در صنعت نوآوری است، از ایده تا تجاری سازی محصول شروع و در نهایت منجر به صادرات و فروش می‌شود، شرکت‌های دانش بنیان باید خود را به شرکت‌های بزرگ وصل کنند، باید به سمت علمی و کاربردی حرکت کنیم متاسفانه بیشترین تحقیقات را در کشورمان شرکت‌های دولتی دارند در حالی که در کشورهای دیگر این برعکس است.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌های بزرگ قادر به تحقیق و توسعه هستند، شرکت‌های بزرگ بایستی شرکت‌های مرتبط کوچک را تحت حمایت خود قرار دهند. زیاد کردن شرکت‌های دانش بنیان خطاست، همچنین نباید شرکت‌های بزرگ اقدام به تولید انبوه کنند بلکه باید به سمت کالاهایی حرکت کرد که ارزش افزوده برای کشور داشته باشد.

علی آبادی تاکید کرده که به دنبال این هستیم که دولت را از تصدی‌گری خارج کنیم، باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم و اجازه دهیم شرکت‌های دانش بنیان خارجی وارد شوند تا سهم رقابت افزایش پیدا کند. 

وزیر صمت بیان کرده که برای بین‌المللی شدن باید ارتباطات را برقرار کرد و شبکه‌ای از ارتباطات و اطلاعات را در دنیا به وجود آورد که در همین راستا، پیوند خوردن با شرکت‌های بزرگ دنیا به نفع شرکت‌های داخلی است.

علی آبادی از شرکت‌ها خواسته تا فرصت‌ها را در کشورهای مختلف شناسایی کنند.

او تاکید کرده که باید از روابط خود به صورت فرصت‌طلبانه استفاده کرد و حتی از روابط کشورها برای ایجاد نمایندگی و راه‌اندازی تولید بهره برد، در همین راستا از شرکت‌هایی که در سایر کشورها اقدام به تولید کنند در وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت خواهیم کرد.

به گفته وزیر صمت، چشم امید مردم به شرکت‌های دانش بنیان است.

علی آبادی اظهار کرده که با بانک مرکزی در خصوص بحث ارز و سایر موارد مذاکره داشته، همچنین با صندوق توسعه ملی صحبت شده تا سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی گسترش پیدا کند و اگر شرکتی بدون گرفتن رانت، کالایی صادر کند ارز آن برای خود شرکت است و در وزارت صمت از آن حمایت می‌کنیم.