به گزارش اکوایران، نهم اسفند 1402در همایش «مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ فرهنگ‌سازی و سیاستگذاری مشارکت محور» در اتاق بازرگانی تهران، ندا کردونی حقوقدان و بنیان گذار توسعه دانش بنیان ندای توسعه به نقد عملکرد دولت در ایران در جریان قانونگذاری در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) پرداخت و گفت: در هیچ کجای دنیا هیچ دولتی به صورت دفعی قانونی را  تصویب نمی‌کند حتی اگر بخش خصوصی آن بخش خصوصی واقعی نباشد. اگرچه من براین باور هستم بخش خصوصی در ایران به دلیل قدمتش این آمادگی را در حوزه خدمات اجتماعی دارد.

او با مرور عملکرد دولت‌های مختلف از جمله اروپایی و آسیایی و حتی همسایگان نشان می‌دهد، کشورهای مختلف چطور زمان بندی می‌کنند که شرکت‌های خصوصیش براساس اصول بین المللی مسئولیت اجتماعی خود را انجام و سپس گزارش دهند.

کردونی افزود: حتی کشور چین که حاضر نیست به هیچ کجا جواب دهد ؛ اعلام می‌کند برای جلب سرمایه‌گذاران شرایطی را فراهم می‌کند که شرکت‌هایش براساس استاندارد اتحادیه اروپا گزارش پایداری دهد.

او با اشاره به اینکه خطر سبزشویی در میان شرکت‌های مختلف با وجود قوانین سختگیرانه نیز  وجود دارد؛ تاکید کرد: نباید رگولاتوری شرکت‌ها در CSR به صورت مدیریت ریسکی باشد. باید به کسب و کار کمک کنیم گزارش صحیحی از  آثار مثبت و کنترل آثار منفی خود ارائه کنند.