به گفته فردین یزدانی، سال قبل سهم پوشاک وارداتی در عرضه پوشاک توسط واحدهای صنفی ۲۰ درصد بوده و امسال نمونه گیری‌ها و بررسی‌های آکادمی سازمان نشان می‌دهد که به حدود ۳۵ درصد رسیده و چون بخش مهمی از این واردات پوشاک ارزان‌قیمت است، کمک بزرگی به تامین نیاز مردم در شرایط ممنوعیت ورود پوشاک کرده است.

او در خصوص سهم پوشاک ایرانی که با برندهای خارجی به بازار عرضه می‌شوند هم توضیح می‌دهد که برآورد قابل اتکایی درباره این سهم وجود ندارد و فقط می‌توان گفت که سهم پوشاک خارجی از بازار پوشاک ایران ۳۵ درصد است اما نکته‌ای که در این سهم وجود دارد این است که مشاهدات میدانی ما از جنوب غربی تهران، حاکی از این است که حجم زیادی کارگاه‌های تولید پوشاک در این منطقه مستقر هستند که واسطه ترک طرح لباس را به این کارگاه‌ها می‌دهد و آنها پوشاک مورد نظر را تولید لباس کرده و برای واسطه ترک ارسال می‌کنند.