سید حجت زینلی عضو هیات مدیره انجمن مس ایران در این باره می گوید: امسال به تولید کننده و صادرکننده پس از ۵ ماه از آغاز سال اعلام شد که برای صادراتش باید عوارض بپردازد، آن هم صادراتی که از ابتدای سال انجام داده است، بر همین اساس به او ظلم مضاعف شده است.

به گفته او این موضوع اتفاق بدی بود که در بخش معدن شاهد آن بودیم. دولت باید در سال ۱۴۰۳ با مشورت با بخش خصوصی از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.