معاون سازمان توسعه و تجارت ایران در این خصوص معتقد است، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی مانند اکسپو می‌تواند راه حلی برای حل این مشکل باشد. به گفته معاون سازمان توسعه و تجارت ایران، ساختار تجاری کشورمان با چالش‌ها و موانعی روبرو است که باید برای رفع آنها تلاش کرد.

سید محمد قناد‌‌زاده در این خصوص به دو مشکل اساسی در این حوزه اشاره می‌کند که شامل نبود تنوع در بازارهای صادراتی و تنوع کالاهای صادراتی ایران می‌شود.

به گفته معاون سازمان توسعه و تجارت در حال حاضر صادرکنندگان ایرانی به تعداد محدودی از کشورها صادرات دارند و این موضوع وابستگی به بازارهای خاص را به همراه داشته و از سوی دیگر تنوع پایین کالاهای صادراتی ایران هم تاثیر بسیاری در کاهش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی را رقم زده است و در این شرایط برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی .مانند اکسپو می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند.