موافقان و مخالفان نظرات مختلفی در این زمینه دارند. علی‌اکبر میرعبدالله، رییس هیئت مدیره و مدیر فنی شرکت جهان طب تابش به عنوان فردی که در حوزه سلامت فعالیت می‌کند نظر خود را درباره این سیاست به اشتراک گذاشت.