به گفته او در کرمان از گذشته سه ضلع توسعه شکل گرفته است و بخش خصوصی، نهادهای اجتماعی و بخش دولتی به خوبی در راستای توسعه حرکت می کنند.

او ادامه داد: کرمان به رغم چالش کمبود منابع آب یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران است. .