به گزارش اکو ایران، ونوسیا BIG V محصول مشترک برند دانگ فنگ و نیسان از مسیر سامانه یکپارچه فروش در دسترس متقاضیان قرار گرفت. این خودرو یک کراس اوور است که مکث موتوری ها در لیست محصولات وارداتی خود قرار داده اند.

این خودروی چینی با قیمتی یک میلیارد و 400 میلیون تومان در مبادی ورودی کشور قرار دارد. البته باید هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... را نیز برای مشخص شدن قیمت نهایی خودرو به آن اضافه کرد.

پیش بینی می شود از این خودرو استقبال مناسبی صورت گیرد و متقاضیان برای در اختیار گرفتن آن به صف شوند. البته آنچه می تواند تا حدی پاشنه آشیل فروش این کراس اوور دانگ فنگ در بازار محسوب شود، قیمت به نسبت گران آن است. مدیران سامانه یکپارچه در حالی اجازه دادند که قیمت یک میلیارد و 400 میلیون تومانی برای این خودرو به عنوان قیمت در مبادی ورودی کشور در نظر گرفته شود که این خودرو در بازار جهانی با قیمتی بین 15 هزار تا 19 هزار دلار در اختیار خریداران قرار دارد.

چنانچه نرخ دلار را حدود 50 هزار تومان در نظر بگیریم، قیمت این محصول دانگ فنگ حدود 750 میلیون تا 950 میلیون تومان تمام می شود.

با این حال باید منتظر ماند و دید این خودروی چینی در قیاس با سایر رقبای چینی، کره ای و ژاپنی خود تا چه میزان می تواند دل ثبت نام کنندگان در سامانه یکپارچه فروش را ببرد.