اما در هفته دوم آخرین ماه فصل زمستان ۱۴۰۲، قیمت خودروهای پُرتقاضا به طور دسته جمعی صعودی شدند. 

بنابراین می توان گفت بازار هفته دوم آخرین ماه سال جاری به کام فروشندگان شد. اما صدر جدول رشد قیمت های بازاری خودرو در هفته دوم اسفند به پژو پارس سال با موتور XU۷P اختصاص داشت. 

این خودرو طی یک هفته حدود ۲۵ میلیون تومان رشد قیمت را در کارنامه خود ثبت کرد. این مقدار رشد قیمت به زبان درصد از افزایش قیمت حول و حوش ۴ درصدی این خودروی پُرطرفدار طی یک هفته حکایت می کند.

اما قعر جدول رشد قیمت هفته دوم اسفند امسال در اختیار هایما S۷ پلاس قرار گرفت. این خودروی مونتاژی با رشد حدود ۱۰ میلیون تومانی تنها توانست قیمت بازاری خود را نزدیک به ۰.۶ درصد رشد دهد.

پژو ۲۰۶ تیپ دو و تیبا دو نیز به ترتیب با قیمت های حدود ۵۹۰ میلیون تومان و همچنین ۳۹۰ میلیون تومان در بازار خودرو در دسترس متقاضیان قرار دارند. 

به نظر می رسد دو خودروی هاچ بک (بدون صندوق بازار) برای تغییر کانال خیز برداشتند.