همان طور که اشاره شد قیمت بقیه خودروها صعودی بودند. پژو پارس و کوییک با رینگ فولادی در صدر جدول قیمتی قرار داشتند. دو خودروی یاد شده به نسبت هفته گذشته رشد ۳ درصدی قیمت را به خود دیدند. پژو پارس با قیمت حول و وش ۶۳۵ میلیون تومانی در بازار خودروحاضر بود و کوییک با رینگ فولادی نیز با قیمتی نزدیک به ۳۹۵ میلیون تومانی در دسترس متقاضیان قرار داشت.

خانواده تیبا هم برای تغییر کانال و حضور در کانل قیمتی ۴۰۰ میلیون تومانی خیز برداشتند. تیبا صندوقدار این هفته رشد ۷میلیون تومانی را به خود دید و قیمت خود را به حوالی ۳۹۰ میلیون تومانی رساند. تیبا ۲ نیز با رشد حدود ۱۰ میلیون تومانی در ابتدای کانال ۴۰۰ میلیون تومانی قرار گرفت و با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان به متقاضیان عرضه شد.