به گزارش اکو ایران، اتحادیه خودروسازان اروپا در گزارش عملکرد صنعت خودروی جهان و اروپا آماری از میزان تولید کشورهای مختلف منتشر کرده است. بر این اساس چین همچنان بزرگترین تولیدکننده خودروی جهان است و با تولید بیش از 25 میلیون خودرو که رشدی 9 درصدی را نسبت به سال 2022 نشان می‌دهد، بیش از یک سوم از کل خودروهای جهان را تولید می‌کند.

بعد از چین اتحادیه اروپا با تولید بیش از 12 میلیون دستگاه خودرو سهمی 16 درصدی از تولید جهانی دارد و ژاپن و آمریکا هم به ترتیب با 7 میلیون و 734 و 7 میلیون و 629 دستگاه رتبه‌های سوم و چهارم را به خود اختصاص داده‌اند.

در این میان ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده خاورمیانه با افت 6.5 درصدی تولید مواجه شده و با تولید بیش از یک میلیون خودرو در سال 2023 سهمی 1.3 درصدی از تولید جهانی خودرو داشته است.