به نظر می‌رسد سیاست‌گذار به دلیل بیم از تبعات اجتماعی و واکنش منفی افکار عمومی به آزادسازی قیمت خودرو، اراده‌ای قوی برای عبور از این سیاست ندارد.

این در حالی است که دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید مردم نباید از افزایش قیمت خودرو دلخور باشند، زیرا قیمت مواد اولیه و ارز بالا رفته و کار دیگری {جز افزایش قیمت} نمی‌توان کرد.

به گفته احمد نعمت‌بخش، نگاه سیاستگذار به خودرو، مانند نگاهش به بنزین و نان شب مردم است. وی می‌گوید: اگر خودرو گران شود، یک میلیون نفر ناراضی خواهند بود، در حالی که گوشت ۹۰ درصد گران شده و سیاستگذار توجه زیادی ندارد.

نسخه کامل در تلگرام

نسخه کامل در سایت