وی در مورد پرونده چای گفت: چندین متهم در این زمینه مطابق مقررات احضار و برای آن‌ها قرار‌های قانونی تامین صادر شده است، یک نفر به اتهام قاچاق چای و عدم ایفای تعهدات ارزی بازداشت و سایر متهمین در این پرونده در حال شناسایی هستند.

او افزود: قوه قضاییه نسبت به قصور و تقصیر و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ورود کرده و بررسی‌های لازم را مطابق مقررات انجام خواهد داد. برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرارهای صادره تامینی در بازداشت هستند؛ روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر، اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم.