این استاد دانشگاه معتقد است که متوسل شدن به دادگستری به نفع ایران نیست و تردید در حاکمیت ایران تلقی می‌شود.

به گفته قبادی، راه‌حل‌های سیاسی مطمئن‌تر و قابل اعتمادتر و توسل به آنها بهتر است.

وی افزود:« ایران برای حل این اختلافات باید همواره باب مذاکره را باز بگذارد و بر این موضوع تاکید داشته باشد که اختلافی وجود ندارد.»