وی ادامه داد: مراکز قدرت نیز هم تکثر پیدا کردند و هم جا به جا شدند، البته این به معنای پایان غرب نیست.

ظریف تصریح کرد: پساغربی شدن یک واقعیت است و حمله روسیه به اوکراین تله ای بود که امریکا برای روسیه ایجاد کرد.

ظریف با اشاره به مصاحبه پوتین با تاکر کارلسون، گفت: آقای پوتین در آن مصاحبه می گوید سال ۲۰۰۸ ما حاضر بودیم برای مقابله با ایران با آمریکا متحد شویم. ما هر کاری کردیم تا با غرب همکاری کنیم اما غرب با ما همکاری نکرد.

وی ادامه داد: تحولاتی ایجاد شد که بسیار مهم است و روسیه تصور تشکیل دنیای پساغرب و پسا ناتویی را کمی خدشه دار کرده است گرچه دنیا به سمت تک قطبی نمی رود.

ظریف تاکید کرد: نباید در جمهوری اسلامی به دلیل گرایش هایی که فکر می کنیم اشتباه است، اهمیت قدرت معنایی و انگیزشی جمهوری اسلامی را از دست بدهیم. حمایت از مقاومت، یک قدرت برای جمهوری اسلامی است البته نباید اشتباه گرفت که قدرت ما در کجا است. مقاومت از زمان ۱۹۸۲ در لبنان و فلسطین شکل گرفت آن هم در دورانی که نفوذ جمهوری اسلامی از طریق انقلاب بود نه از روش های دیگر، درنتیجه ایده و انگیزه مهم است.

وی افزود: نباید از روسیه توقعاتی داشته باشیم که پس از آن دلسرد شویم. اگر امریکا روسیه را در دام امنیت سازی خود در اکراین نمی انداخت، روسیه قصد دعوا ژئواستراتژیک با امریکا را نداشت.