در این ویدئو تعدادی از سایت‌ها و افزونه‌هایی را که با کمک آن‌ها می‌توان خبر واقعی را از خبر دروغ تشخیص داد و نحوه کار با آن‌ها را بررسی کردیم.