وی افزود:« نکته دوم اینکه توانایی و اراده ایران برای زدن برخی اهداف در داخل اسرائیل وجود دارد.» 

این استاد دانشگاه معتقد است هم آمریکا، هم اسرائیل و هم جمهوری اسلامی تمایل دارند که این وضعیت در فضای نوعی آتش‌بس تاکتیکی و عملیاتی قرار بگیرد اما همچنان هم اسرائیل و هم ایران، پتانسیل و اراده لازم برای کنش عملیاتی را دارند.