وی افزود:« اسرائیلی‌ها باید بدانند که امروز اصل سوم نیوتن در ارتباط با اقداماتی که علیه ایران انجام می‌دهند شکل خواهد گرفت ولی روحیه و اندیشه تلمودی اسرائیل به گونه‌ای است که اقدامات جدیدی را علیه برخی از پایگاه‌های ایران در خاک جمهوری اسلامی به انجام خواهند رساند. »

نسخه کامل در تلگرام

نسخه کامل در سایت