به گزارش اکوایران، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پیشنهاد اقدامات عملی برای احیای بیانیه مشترک ایران و آژانس خبر داد. 

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز در تهران برای دیدارهای سطح بالا با امیرعبدالهیان و باقری کنی مجموعه اقدامات عملی ملموسی را برای احیای بیانیه مشترک 4 مارس 2023 با هدف احیای روند اعتمادسازی و افزایش شفافیت پیشنهاد کردم».

ایران آژانس