تیترهایی با بوی انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم بیشترین سهم در صفحات نخست روزنامه‌ها را دارند. برخی مثل «شرق» به صورت کلی به شروع ثبت‌نام‌ها اشاره کرده‌اند. اما برخی دیگر تیتر خود را به گمانه‌زنی‌های انتخاباتی تزئین کرده‌اند.

دسته سوم هم رو به آینده تیتر زده‌اند و تلاش کرده‌اند شرایط مشارکت حداکثری را برجسته کنند.

«دنیای اقتصاد» در سرمقاله خود ۱۰ سوال از نامزدهای احتمالی کرده و خواستار پاسخ به آن شده است. پرسش‌هایی که می‌تواند رویکردهای اقتصادی نامزدها را روشن کند و به جای شعارها موجب ارائه برنامه شود.

«هم میهن» با اشاره به اشتباه شمارش آرای نامزدهای هیات رئیسه مجلس سئوال کرده مجلسی که در اولین گام خود قادر به شمارش این تعداد رای اندک نیست چگونه می‌تواند برای مردم و موضوعات پیچیده قانونگذاری کند؟

«خراسان» گزارش داده نگرانی از امنیت و نداشتن اعتماد دلیل اصلی استفاده نکردن از پیام رسان داخلی است و  «اعتماد» گزارش دردناکی از بی‌بضاعت‌ها در استان‌های دچار ناامنی غذایی دارد.