علی اعطا، سخنگوی پیشین شورای شهر تهران با اشاره به سابقه این موضوع به اکوایران گفت: صدور مجوز ساخت‌وساز در باغات هرگز یک حق نبوده است، به همین دلیل افرادی که معتقدند شورای شهر پنجم با لغو مصوبه برج باغ، حق مالکان باغات را ضایع کرده است درست نیست.

او ادامه داد: هیچ وقت چنین حقی وجود نداشته بلکه فقط در یک مقطع ۳ ساله از سال 1383 تا سال انتهای 1386 یعنی اسفند 86 که مصوبه برج باغ لغو شود؛ یک دوره امتیاز ویژه ای به مالکان باغات برای ساخت وساز داده شد وگرنه این حق که بالاخره باید یک مبنایی داشته باشد، هرگز چنین چیزی نبوده است.

به گفته وی پیش از سال 1383 هرگز چنین حقی برای مالکین وجود نداشته که بتوانند ساخت‌و‌ساز وسیعی در باغات انجام دهند که الان کسانی در مدیریت شهری بخواهند مدعی این باشند که مثلا یک حقی تضییع شده است. بنابراین شورای شهر تهران در دوره پنجم فقط این امتیاز ویژه را لغو کرده است و در ازای حذف این امتیاز ویژه، پیش‌بینی‌های جدیدی برای تحقق منافع اقتصادی مالکان باغات شکل گرفت که اگر شهرداری به شکل بهتری همکاری می‌کرد قطعا می‌توانست نتایج بهتری به دست آید.

اعطا به مسیر حق انتقال توسعه به عنوان یکی از پیش‌بینی‌های انجام شده برای حفظ منافع اقتصادی مالکان باغات اشاره کرد و افزود: اگرچه ما در این حوزه به شدت معتقد هستیم که اساسا حقی برای مالکان باغات جهت صدور مجوز ساخت‌وساز وجود نداشته است اما در این مسیر باز هم پیش‌بینی‌هایی همچون حق انتقال توسعه شکل گرفت اما این مسیر هم مثل سایر گزینه‌های جایگزین با جدیت از سوی شهرداری پیگیری نشد.

ویدیو کامل این گفت را می‌توانید اینجا ببینید: