به گزارش اکوایران ، دو سالی می شود که مدیریت شهری دوره ششم مسیر اجرای پروژه های توسعه محلی که در دوره پنجم از بودجه سال 1398 آغاز شد را با سبک و سیاق خودش و با کنار گذاشتن شورایاران از فرآیند بررسی بودجه و پیشنهاد اجرای پروژه های توسعه محلی در چارچوب طرح «من شهردارم» اجرایی و عملیاتی می کند.

طرحی که زاکانی آن را گسترده ترین مشارکت مردم دانست و در هنگام ارائه لایحه بودجه سال 1403 در صحن شورای شهر گفت:شعار ما این بود که هرکاری از گذشته مطلوب بود انجام دهیم. مقدمه ای بر اساس طرح رصد فراهم شد و زمینه مشارکت پذیری ایجاد شد،سال قبل ۳۵۰ هزار نفر از ۲ هزار و ۸۰ پروژه، هزار و ۴۶۲ پروژه را انتخاب کردند که چهار همت برای این پروژه ها در نظر گرفته شد. امروز اجرای این پروژه ها در سطح بسیار بالایی است.او در ادامه افزود:هفت هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان برای پروژه های انتخابی مردم در نظر گرفته شد که پایه اولیه بودجه سال ۱۴۰۳ است. شهردار تهران با بیان اینکه بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ پیشنهاد در طرح من شهردارم دریافت شد، گفت: سه هزار و ۶۷۵ پروژه در معرض دید عموم قرار گرفت و مردم دو هزار و ۹۸۷ پروژه را انتخاب کردند که هفت هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان به آن اختصاص یافت.

بهروز شیخ رودی؛ معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به پروژه های طرح من شهردارم در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران به اکو ایران گفت:سال گذشته و در بخش یازدهم لایحه بودجه سال 1402 شهرداری تهران،فهرست پروژه های توسعه محلی یا همان پروژه های منتخب طرح من شهردارم به تفکیک محلات در چارچوب نواحی مناطق22 گانه شهرداری تهران مشتمل بر نام پروژه و برآورد اعتباری پروژه برای سال 1402 در بودجه شهرداری ذکر شده بود،امسال علی رغم تبلیغات گسترده و تعریف و تمجیدهای زاکانی و حامیانش در شورا از این طرح اما در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران اثری از این فهرست نمی بینیم و به عبارتی هر سال که بر حجم و ابعاد ادعاهای آقایان افزوده می شود از کیفیت اطلاعات و در دسترس بودن اطلاعات راستی آزمایی این ادعاها کاسته می شود و این موضوع درباره فهرست پروژه های توسعه محلی یا همان پروژه های طرح من شهردارم غیر قابل انکار و لا پوشانی است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به ردیف اعتباری پیش بینی شده برای پروژه های طرح من شهردارم در جداول بودجه مناطق شهرداری تهران افزود: سال گذشته در چارچوب اعتبارات ماموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی در قالب ردیف اعتباری شماره 60701 با عنوان طرح های توسعه محلی اعتباری بالغ بر 1 هزار و 360 میلیارد تومان به تصویب شورای شهر رسید و برای اجراء به شهرداری ابلاغ شد.شهرداری بعد از آن همه تبلیغ و نمایش بازی کردن در اجراء که از قضا مورد انتقاد همفکران زاکانی در برخی رسانه ها قرار گرفت در لایحه بودجه سال 1403 اولا اعتبارات توسعه محله ای را زیر عنوان ماموریت حمل و نقل و ترافیک در قالب ردیف اعتباری شماره 20801 با عنوان طرح های توسعه محله اعتباری بالغ بر 2 هزار و 736 میلیارد تومان پیش بینی کرده  و بر خلاف سال گذشته فهرست این پروژه ها را به تفکیک محله در چارچوب لایحه بودجه ارائه نکرده است.در حقیقت شهرداری هم زمان با بوق و کرنای حسابی که برای طرح من شهردارم راه انداخت در موقع عمل اولا؛ بر خلاف سالهای گذشته، اعتبارات این طرح را به عنوان بخشی از اعتبارات ماموریت حمل و نقل و ترافیک در نظر گرفت تا این طرح را یکبار با عنوان توجه به نظر شهروندان و یکبار دیگر با مطرح کردن افزایش اعتبارات حمل و نقل و ترافیک به پای مردم تهران حساب کند و سرآخر برخلاف سال گذشته از ارائه دادن فهرست این طرح ها و پروژه ها در چارچوب بودجه شانه خالی کرده است!

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به اطلاعات درج شده در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران ادامه داد: اطلاعات لایحه بودجه سال 1403 شهرداری با اعداد و ارقامی که زاکانی درباره پروژه های طرح من شهردارم در شورا ارائه کرده تطابق ندارد و لایحه ای که شهرداری به شورا ارائه داده با آنچه برای زاکانی نوشته اند تا در هنگام تقدیم لایحه بودجه برای اعضاء شورا بخواند باهم فرق دارد. بر خلاف ادعای زاکانی درباره اختصاص هفت هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان به دو هزار و ۹۸۷ پروژه ای که مردم انتخاب کرده اند، در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران ما شاهد آن هستیم که برای اجرای تعداد 2 هزار و 672 پروژه در سطح مناطق شهرداری اعتباری بالغ بر 2 هزار و 736 میلیارد تومان در قالب ردیف اعتباری شماره 20801 با عنوان طرح های توسعه محله پیش بینی شده است. به هر حال برخلاف آنچه زاکانی گفته این اعداد و ارقام اکنون پیش روی اعضاء شورا در حال بررسی و رسیدگی است.

شیخ رودی با اشاره به اعلام تعداد و سقف اعتبار پروژه های طرح من شهردارم در بخش اعتبارات پروژه های مستمر مناطق لایحه بودجه سال 1403 افزود: بر اساس اطلاعات لایحه بودجه سال 1403 ما شاهد آن هستیم که اجرای هر پروژه طرح من شهردارم در سال 1403 به طور متوسط با هزینه اعتباری بالغ بر 10 میلیارد و 242 میلیون تومان توسط مناطق شهرداری اجرایی و عملیاتی خواهد شد. در این میان منطقه 10 با پیش بینی اجرای 360 پروژه طرح من شهردارم بیشترین تعداد پروژه ها را در دستور کار خود دارد و منطقه 6 با اجرای 53 پروژه کمترین تعداد پروژه های طرح من شهردارم را از آن خود کرده است. همچنین از حیث اعتبار اجرای پروژه ها بیشترین اعتبار اجرای پروژه با رقمی بالغ بر 154 میلیارد و 900 میلیون تومان از آن شهرداری منطقه 12 است  و کمترین میزان اعتبار اجرای پروژه های من شهردارم قرار است با هزینه 104 میلیارد و 200 میلیون تومان در منطقه 5 شهرداری تهران انجام شود.

  این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به تبلیغات دهان پر کن طرح من شهردارم در دوران تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران به خبرنگار اکو ایران گفت: آنچه از اجرای طرح من شهردارم شنیدیم و لمس کردیم را حالا در این لایحه به وضوح داریم می بینیم،یک طرح شعار زده و نمایشی که آقایان حتی بر خلاف سال قبل نتوانسته اند فهرست پروژه هایش را به تفکیک محلات در لایحه بودجه جور و به شورا ارائه دهند و حتی موقع تنظیم اعداد و ارقامش حواسشان نبوده است که ببینند چطور قرار است 360 پروژه من شهردارم با اعتبار 130 میلیارد تومان در منطقه 10 شهرداری اجراء شود. اجرای 360 پروژه با اعتبار 130 میلیارد تومان به ما می گوید هر کدام از این پروژه ها قرار است به صورت متوسط با 3 میلیارد و 617 میلیون تومان جمع و جور شود! اعتباری که با این ادعاها و حرف های گنده ای که آقایان می زنند یعنی همان کارهای روزانه ای که شهرداری سالها بدون هیچ ادعای گزافی آن را انجام می داده و حالا مدیران زاکانی  با بالون هوا کردن میخواهند بگویند دارند همان کارها را دارند انجام می دهند. 

اعتبارات_توسعه_محلی_مناطق_شهرداری_تهران_در_لایحه_بودجه_سال