ابوذر مختاری؛مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران درخصوص روند بازپس گیری املاک شهرداری تهران به اکوایران می گوید : اتفاق جدیدی در بازپس گیری املاک  نیافتاده و روندی است که طی ماه های گذشته هم دنبال می شده و املاک عجیب و غریبی که دست افراد خاصی باشند، نیستند و همان روال خود را می رود .

وی ادامه داد:  بخشی از املاک را تعیین تکلیف کردیم و این کار ادامه خواهد داشت برابر مصوبه شورای شهر بررسی املاک مشمول بند  شش ماده 55 رسیدگی شده که چه کسانی این املاک را در اختیار دارند و آیا کاربری آنها براساس آن چه اعلام شده هست به طور مثال  اگر خیریه ای ملکی را گرفته همان عملکرد را داردو بر اساس دستورالعملی که در شورا مصوب شد این املاک قراردادهایشان سامان پیدا خواهد کرد، این قرار دادها دو ساله تمدید می شوند  یا فسخ می شوند این که بگوییم  به املاک خاصی رسیدیم و گنجی در جایی پنهان شده و مال بزرگی در دست کسی است این گونه نیست .

مختاری درخصوص اخباری که برخی مناطق درخصوص بازپس گیری املاک شهرداری مطرح می کنند به طور مثال شهرداری منطقه 18 اعلام کرده است که 5 هزار میلیارد از املاکی که در اختیار غیر بوده از جمله پاساژ بهرامی  را به نفع شهرداری پس گرفته است ،هم توضیح داد : املاک تصرفی مثل زمینی که در منطقه 18 اتفاق افتاد موضوعاتش با بند شش ماده 55 متفاوت است. متصرفین حقوق شهرداری افراد و فرایندهای خاصی بودند و با موضوع ساماندهی املاک شهرداری متفاوت است .

او درپاسخ به این پرسش که برخی از املاک شهرداری در اختیار مدیران و اعضای شوراهای شهر سابق بوده آیا این املاک هم پس گرفته شده اند توضیح داد :   در سازمان املاک دقیقا بر مبنای همان چارچوب های قانونی مشخص شده حرکت می کنیم و آدم ها برایمان تفاوتی ندارند.

مختاری درخصوص انتقادهایی که به فروش املاک شهرداری می شود هم توضیح داد:این املاک برای هزینه های جاری فروخته نمی شود به طور مثال ما ملک می دهیم وبه جای آن بری خرید اتوبوس از بانک تسهیلات می گیریم و فروش املاک درجهت پروژه های توسعه ای شهر است ،ما نباید ملاک باشیم و اگر املاکمان را نگه داریم اتفاقی نمی افتد. ما مکلفیم خدماتی به مردم بدهیم و منابع درآمدی ما هم مشخص است و یک بخشش آن املاک است که املاک عمومی شهر نیست. پارک یا یک محل عمومی را نفروختیم که بگویند شهرداری املاک شهر را می فروشد. ما نباید مغازه و پاساژ بسازیم و پاساژ داری بکنیم و با بالاترین فرایند مولدسازی این را واگذار کردیم  و پولش در حوزه حمل و نقل رفته که کار خوبی است.

اودرخصوص آخرین وضعیت سند دار شدن املاک شهرداری هم توضیح داد : طبق آخرین وضعیت در سال 1402 برای 668 فقره املاک سند تک برگ گرفتیم. سال 1401 191 فقره و 1400 411 فقره است که مجموعشان حدود 1300 فقره است و بیش از دو و نیم میلیون متر مربع اسناد املاک خصوصی و عمومی است که اخذ شده است.حدود 50 هکتار شوارع شهرک ژاندارمری است که خیلی بر روی آن علیه شهرداری تهران شکایت می شد و سندسازی می شد و حدود 20000 میلیارد ارزش آن است.