به گزارش اکوایران، متوسط رشد قیمت مسکن در طول سال ۱۴۰۲ در کنار وضعیت معاملات به تفکیک مناطق ۲۲گانه پایتخت مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی داده‌های رسمی حکایت از رشد متوسط قیمت در برخی مناطق شمالی تهران دارد.

در عین حال متوسط قیمت در دو منطقه ثابت ماند و در یک منطقه نیز ۱درصد افت داشت.

اما تعداد معاملات پایتخت به صورت کلی در سالی که گذشت، حجم بسیار پایینی را تجربه کرد.

در این ویژه برنامه اکوایران با موضوع مسکن به «تفاوت متوسط قیمت و وضعیت معاملات مسکن» به تفکیک مناطق ۲۲گانه شهر تهران پرداخته‌ایم.