به گزارش اکوایران، بررسی تغییرات قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ رشدهای بالای ۱۰۰ درصد را تجربه کرده است.

در عین حال مقایسه رشد قیمت مسکن با تورم عمومی، از یک نکته مهم پرده برداشت و آن پاسخ به این سوال بود که آیا اگر حتی درآمد، منطبق با تورم عمومی رشد می‌کرد، خانوار توانایی تامین مسکن را داشت؟

مقایسه رشد قیمت مسکن و تورم عمومی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ چه تصویری را روایت می‌کند؟