هادی زند با اشاره به اینکه در روزهای تعطیل رسمی ساعت شروع به کار در تمام خطوط شش صبح و در روزهای غیر تعطیل نوروز ۵:۳۰ صبح است، گفت: سر فاصله حرکت قطارها در روزهای تعطیل رسمی در خطوط درون شهری هر ۱۵ دقیقه و سر فاصله در خط ۵ هر ۳۰ دقیقه است.

وی تصریح کرد: سر فاصله حرکت قطار در روزهای غیرتعطیل نوروز در خطوط ۱ تا ۴ هر ۱۰ دقیقه است.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه در خط ۵ در ایام غیرتعطیل نوروز هر ۲۰ دقیقه یک قطار اعزام می‌شود، گفت: در این ایام سر فاصله در خطوط ۶ و ۷ هر ۱۵ دقیقه است.