اعضای شورای شهر تهران در دویست و بیست و چهارمین جلسه علنی این شورا بررسی پلاک ثبتی‌های مختلف در خصوص باغ بودن یا نبودن را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به پلاک ثبتی 29.27 گفت: این زمین به مساحت 3000 متر مربع در منطقه آجودانیه واقع شده که بر اساس دارا بودن حدنصاب درختان و اخذ رأی کمیسیون ماده 12 و داشتن رأی دایر مشجر، کمیسیون آن را باغ اعلام کرده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز در بررسی ها با 16 رأی موافق به آن رأی باغ دادند.

وی همچنین در خصوص پلاک ثبتی 126.410 با مساحت 6 هزار و 551 متر در بلوار اشرفی اصفهانی اظهار کرد: این پلاک با داشتن حدنصاب درختان در سال 89 ، مطابق بند 1 و 3 ماده واحده جزء پنجم و دارا بودن بیش از 55 درصد سطح پوشش درختان در کمیسیون، باغ شناخته شد.

اعضا با16رأی موافق همسو با نظر کمیسیون این پلاک ثبتی را باغ اعلام کردند.

در ادامه بررسی شرایط باغ بودن یا نبودن پلاک ثبتی ها، ملکی واقع منطقه 22 موسوم به اراضی باغ فدک مورد بررسی اعضا قرار گرفت، که به گفته  مهدی عباسی این زمین در سال 82 دارای سند مشجر بوده و رأی کمیسیون ماده 12 را دارد که رأی کمیسیون، دایر بر باغ بودن آن است.

به همین ترتیب، پلاک ثبتی دیگری به مساحت 9 هزار و 194 متر واقع در منطقه 18 مورد بررسی قرار گرفت که مطابق بند 1 حدنصاب تعداد درختان 367 اصله است که دارای محیط بن 24هزارو186 سانتی متر است. بر اساس قانون، این ملک نیز در کمیسیون به عنوان باغ شناخته شده است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به پلاک ثبتی دیگری با مساحت 580 متر که در منطقه 1 واقع شده است و  در جریان بررسی قرار گرفته اظهار کرد: این ملک در مهر ماه سال 1402 توسط کمیسیون ماده 7، رأی باغ به خود اختصاص داده است که 35 اصله درخت نیز در صورتجلسه به ثبت رسیده است. اما در وضع موجود، این پلاک 690 متر سطح اشغال در طبقه همکف را داراست که در نهایت، رأی کمیسیون باغات به عنوان غیر باغ اعلام ‌شده است.

در ادامه رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در بررسی پلاک ثبتی های 3155.7 و 3155.8  با متراژ 3 هزار و 155 متر در منطقه 1 که در توضیحات تکمیلی اعلام کرد. برابر موازین قانونی و نظریه کمیسیون باغات یک پلاک بر اساس نظریه ماده 7 دارای حد نصاب درختان است را به عنوان باغ و پلاک دیگر را بدون این موارد غیر باغ اعلام کرد.

وی گفت: این پلاک ها تفکیکی از یک پهنه سبز است و کمت از 500 متر است.

در نهایت پس از استماع گزارش اعضا، نظر کمیسیون را مورد تأیید و موافقت قرار دادند و پلاک 3155.7 به عنوان غیر باغ و پلاک ثبتی 3155.8 این ملک باغ اعلام شد.

در ادامه بررسی شرایط باغ بودن یا نبودن پلاک ثبتی ها، ملکی با متراز 34 هزار و 500 متر واقع در منطقه 22 مورد بررسی اعضا قرار گرفت که به گفته عباسی، این پلاک  در سال 82 و باد دیگر در مرداد ماه 1402 با مجموع 1220 اصله درخت برای کمیسیون شرایط باغ محرز شده و طبق بند 1 ماده واحده در سنوات مختلف پوشش گیاهی این پلاک، قطعی است.

درجریان بررسی این پرونده دو عضو شورای شهر اعلام کردند این زمین مربوط به 3 پیرمرد بوده که سال ها کاربری آن مرغداری بوده و حالا هم به دلیل قرار گرفتن این زمین در محدوده شهری مجوز مرغداری از آن گرفته شده است که عباسی در پاسخ مخالفان گفت : حتی در نامه نگاری ها هم از این زمین به عنوان باغ  شناخته می شده و نظر کمیسیون باغ است . 

پس از اظهارات اعضا و پایش های تخصصی، این پلاک در نهایت  مطابق نظر کمیسیون باغ اعلام شد.

  یک پلاک ثبتی نیز به مساحت یکهزار و 797 متر در منطقه 1 برای بررسی بیشتر کمیسیون باغات از دستور صحن خارج شد.