به گزارش اکوایران، بررسی داده‌های مرکز آمار از درصد تغییر شاخص اجاره‌بها از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد به رغم تصمیمات و طرح‌های تحمیلی برای کنترل این اجاره، اما این بازار بی‌اعتنا به این دستورات، راه خود را رفته است.

در طول یک دهه گذشته تصمیمات زیادی برای این بازار گرفته شد. از دو ساله شدن قراردادها، تعریف وام ودیعه تا سقف افزایش نرخ اجاره در شورای‌عالی هماهنگی سران قوا که با وجود همه این طرح‌ها و دستورات، تقریبا بازار مسیر خود را طی کرد و این تصمیمات اثر بخش نبودند.