نمایندگان مجلس بنا دارند با استفاده از ابزار قیمت‌گذاری، برای موجران دامنه مشخصی برای افزایش اجاره در هر سال را تعیین کنند.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران در گفت و گو با اکوایران جزییات این طرح را ارائه کرده و چگونگی حفظ حقوق موجران را نیز توضیح داده است.

مالیات از خانه‌های خالی و نقش بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به مستاجران برای پیشبرد این طرح نیز دو موضوع دیگری است که در این گفت‌و‌گو به آن اشاره شده است.