سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای  شهر تهران با اشاره به موضوع امنیت غذایی به اکوایران گفت: سلامت مواد و محصولات غذایی مورد استفاده شهروندان یک مسئله مهم است و باید در این خصوص همه سازمان ها و نهادها توجه لازم و کافی داشته باشند. امروزه برخی محصولات دستکاری شده ژنتیکی یا تراریخته در سبد غذایی شهروندان قرار گرفته که این مسئله چالش ها و بیماری هایی همچون ناباروری و بیماری های خاص نژادی، سرطان ها و بیماری های نوظهوری همانند اوتیسم در بین شهروندان پدید می آورد.

وی ادامه داد: عوارض مصرف این محصولات اهمیت توجه به این مسئله را دو چندان می کند و باید دستگاه های متولی همچون وزارت بهداشت، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به آن حساسیت لازم را داشته باشند.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران گفت: یکی دیگر از مسائل مهمی که در حوزه امنیت غذایی مورد تاکید است موضوع امنیت آب و خاک است  که اگر به آن توجه نشود می تواند سبب بروز بحران های غیرقابل پیش بینی در آینده شود. سلامت خاک، سلامت آب و سلامت نان به عنوان عناصر اصلی در تامین نیاز مردم به غذا بسیار پر اهمیت و حساس است و بر اساس گزارش برخی از مراکز پژوهشی این حوزه نیازمند توجه بیشتر است.

وی ادامه داد: تاکید ما در کمیته سلامت شورای  شهر تهران بر آزمایش محصولات قبل از عرضه در میادین میوه و تربار شهر تهران است تا محصولاتی که عرضه می شوند از سلامت لازم و کافی بر اساس شاخص های استاندارد برخوردار باشند. بر اساس گزارشی که به بنده در این خصوص ارائه کرده اند، سازمان میادین با آزمایشگاهی به همین منظور قرارداد انعقاد کرده و محصولات مورد آزمایش قرار می گیرند تا آزمایشگاه بزرگ و پیشرفته ای در محل میدان مرکزی راه اندازی شود. شرکت شهروند آزمایش محصولات پروتئینی را در دستور دارند و شرکت شهر سالم نیز رستوران های زیر مجموعه شهرداری و آب پارک ها را انجام می‌دهد. این مسئله نباید تنها معطوف به شهر تهران باشد بلکه سایر استان ها و شهرها نیز باید به آن ورود کنند و موضوع باید در ابعاد ملی در دستور کار قرار گیرد.