به گزارش اکوایران، موضوع شرط جدید معافیت از سربازی را  سرهنگ حسن دستوری‌زاده معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان اعلام کرد. 

به گفته او، برابر اعلام معاونت نیروی انسانی فراجا و برابر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مقرر شد،  خانواده‌هایی که از 15 شهریور 1402 به مدت 12 سال در جزایر بوموسی، تنب کوچک و بزرگ، فارسی، لارک، سیری، فارور کوچک و بزرگ، لاوان و هندورابی مستقر در خلیج فارس سکونت داشته باشند، می‌توانند یکی از فرزندان ذکور خانواده یا پدر خانواده از معافیت خدمت دوره ضرورت بهره‌مند شوند.

دستوری‌زاده افزود: سکونت خانواده‌ها در جزیره باید با تایید مراجع ذی صلاح قانونی و دولتی مستقر در جزایر و سپس تایید هیأت بدوی سازمان وظیفه عمومی انجام پذیرد.

او ادامه داد: چنانچه در خانواده‌ای بیش از یک فرزند ذکور دارای شرایط معافیت وجود داشته باشد، انتخاب یکی از فرزندان برای استفاده از معافیت خدمت سربازی، توسط پدر صورت می‌پذیرد و در صورت فوت پدر، توسط سرپرست قانونی خانواده انتخاب و معرفی می‌شود.

دستوری‌زاده تاکید کرد: غیبت سنواتی مانع از برخورداری این معافیت است ، درضمن یگان تا صدور مجوز از سوی سازمان وظیفه عمومی مجاز به ترخیص سرباز نیست و تا بررسی مدارک و مستندات و احراز شرایط سرباز، خدمت مشارالیه به مانند سایر کارکنان وظیفه است.

به نقل از خبرگزاری فارس، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان فرایند اجرای این ضابطه را برای سربازان در 6 بند شرح داد. 

1. جمع آوری مستندات مربوطه در خصوص سکونت سرباز در جزایر مذکور از طریق نهاد های دولتی، آموزش و پرورش، بخش انتظامی، بخشداری، شهرداری و ...

2. ارائه مستندات به یگان خدمتی و صدور نامه به وظیفه عمومی، جهت پیگیری سرباز از آن طریق

3. بررسی موضوع در کمیسیون مربوطه توسط سازمان وظیفه عمومی

4. اعلام موضوع از سوی سازمان وظیفه عمومی به یگان(در صورت احراز شرایط) برای ترخیص وی

5. تسویه حساب و ترخیص سرباز از یگان و صرفا ثبت احکام پایان خدمت در سامانه جامع نیروی انسانی فراجا

6. مراجعه سرباز به سازمان وظیفه عمومی برای درج حکم پایان خدمت در سامانه جامع وظیفه عمومی و صدور کارت پایان خدمت