اعضای کمیسیون تلفیق تصویب کرده‌اند که در سال اول برنامه سهم بودجه صدا و سیما از منابع بودجه عمومی نسبت به سال ۱۴۰۲، ۷۵ درصد رشد داشته باشد.

به گفته زنگنه، اکنون سهم صدا و سیما از بودجه سال جاری نزدیک به ۰.۸ درصد است که این رقم در سال اول برنامه به ۱.۱۵ درصد از منابع بودجه عمومی می‌رسد. این نسبت باید تا انتهای سال برنامه حفظ شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق دلیل افزایش بودجه صدا و سیما را ساخت ۲۰ فیلم سینمایی فاخر اعلام کرده که در برنامه هفتم ساخت آنها مصوب شده است.