رجبی با تحلیل سیاست‌های پولی و مالی، تاثیر آن‌ها بر نرخ بهره و نقدینگی را تبیین کرد. او مفهوم «Sell in May & Go Away» را بررسی کرد و گفت که آیا این استراتژی در شرایط فعلی اقتصادی کاربرد دارد یا خیر. همچنین، به مفهوم «پرواز به سمت کیفیت» پرداخت که در شرایط ناپایدار، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر می‌روند.

 یکی از بخش‌های مهم این ارائه، بررسی بازده و بهره بود که رجبی با معادله RR+IP+DP+MP+LP+EP عوامل موثر بر آن را تشریح کرد. او همچنین نحوه محاسبه قیمت ابزار بدهی و اوراق قرضه را توضیح داد و بر اهمیت کاهش فشار بر اوراق و عادی‌سازی منحنی بازده تاکید کرد.

 در پایان، رجبی با تحلیل همبستگی اوراق بلندمدت آمریکا و آلمان، نشان داد که این همبستگی می‌تواند به پیش‌بینی تغییرات اقتصادی و رفتار بازارهای مالی کمک کند. این رویداد به سرمایه‌گذاران کمک کرد تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.