کوروش شعبانی نایب رییس انجمن مس ایران در این باره می گوید: موازی کاری در بخش معدن و صنایع معدنی انرژی ما را می گیرد. بنده معتقدم کار ما باید شبیه دو امدادی باشد.

به گفته او ما در اکتشافات دچار موازی کاری هستیم. حالا با ظرفیت چند ده ساله ملی مس مواجه هستیم که باید از تمامی ظرفیت های آن استفاده کرد.