رابطه بازار سرمایه ایران با بازارهای جهانی چیست؟ (تحلیل نمادهای کامودیتی محور)

این روزها بیشتر از هر زمان دیگر صحبت از تاثیراتی است که بورس تهران از بازارهای جهانی و انتخابات آمریکا می‎گیرد. از سوی دیگر ویروس جهان شمول کرونا تاثیر شگرفی بر بسیاری از صنایع مهم و بنیادین گذاشت. امروز در برنامه دیده‎بان بورس، با کارشناس برنامه، محمد بامودت، ضمن بررسی بازار امروز، به تحلیل و ارزیابی کامودیتی‎ها و تاثیر آن بر بازار سرمایه ایران می‎پردازیم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد