وی افزود:« همچنین تجربه سوریه، عراق و خروج آمریکا از افغانستان نشان داده بود که کشورهایی که قطب منطقه به شمار می‌روند، ناچار هستند با هم کنار بیایند.»

به گفته گل‌محمدی در این فضا ترکیه نیز به سمت عادی‌سازی و بهبود روابط با دولت‌هایی چون عربستان، امارات، اسرائیل و مصر گام برداشت و سیگنال‌هایی برای آشتی با بشار اسد فرستاد. لذا بخشی از این رویکرد ترکیه به تحولات منطقه و بخشی نیز به وضعیت اقتصاد داخلی این کشور بازمی‌گشت.

این استاد دانشگاه تاکید کرد:« جنگ اوکراین، ترکیه را محتاط کرد و لذا ترک‌ها به مدیریت مناقشه، حفظ وضع موجود و تثبیت دستاوردهای خود روی آوردند تا همچنان به عنوان یک قطب قدرت در منطقه باقی بمانند.»