او در این باره گفت: «مشکل عمده ما نگرش ما است که مزیت نسبی ایران و انقلاب اسلامی را فدای حوزه‌هایی کردیم که در آنها مزیتی نداریم. مهم‌ترین مزیت نسبی ما مردم ما هستند.»