به گزارش اکوایران، مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود آماری از پروانه‌های ساختمانی داده شده از سوی شهرداری‌های کل کشور را طی تابستان 1402 منتشر کرده است. طبق این داده‌ها، در تابستان سال جاری، تعداد واحدهای مسکونی و تعداد پروانه‌های احداث ساختمان در شهر «تهران» نسبت به بهار و تابستان سال قبل افزایش یافته است. این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی و تعداد پروانه‌های احداث ساختمان در سایر مناطق شهری ایران هم نسبت به فصل قبل و هم نسبت به مدت مشابه در سال قبل با کاهش مواجه شده است.

021017

رونق ساختمان‌سازی در تهران و اُفت آن در سایر شهرها

طبق داده‌های مرکز آمار، در تابستان امسال 13 هزار و 737 واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادرشده از شهرداری‌ «تهران» در نظر گرفته شده است. این تعداد نسبت به بهار 43.3 درصد و نسبت به تابستان سال گذشته 7.2 درصد افزایش یافته است.

تعداد کل پروانه‌های احداث ساختمان در این فصل نیز یک هزار و 903 مورد بوده که رشد فصلی 37 درصدی و رشد نقطه به نقطه 19.8 درصدی را تجربه کرده است.

همچنین، مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده از سوی شهرداری «تهران» در تابستان سال جاری 2 هزار و 489 هزار متر مربع بوده که نسبت به فصل قبل 48.8 درصد و نسبت به مدت مشابه در سال قبل 10.2 درصد افزایش یافته است.

در مقابل، به نظر می‌رسد آن طور که ساخت‌وساز طی تابستان سال جاری در «تهران» افزایش یافته، در «سایر شهرهای کشور» با کاهش مواجه شده است. به بیان دقیق‌تر، در تابستان سال جاری تعداد 91 هزار و 453 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده از سوی شهرداری‌های «سایر شهرهای کشور» پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به فصل بهار 7.2 درصد و نسبت به تابستان سال قبل 6.6 درصد کمتر شده است.

همچنین، تعداد پروانه‌های احداث ساختمان نیز به 23 هزار و 918 مورد رسیده که رشد فصلی آن منفی 19.1 درصد و رشد نقطه‌ای آن منفی 21.2 درصد برآورد شده است. طبق این پروانه‌های صادر شده، مجموع مساحت زیربنا در «سایر شهرهای کشور» به 16 هزار و 497 هزار متر مربع می‌رسد که حاکی از کاهش 10 درصدی نسبت به فصل بهار و کاهش 9.5 درصدی نسبت به تابستان 1401 است.

021017