به گزارش اکوایران، گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده محصولات مرغداری به تفکیک استان‌های کشور گویای آن است که قیمت تولید این محصولات در پاییز ۱۴۰۲ در استان اردبیل نامساعدترین وضعیت را داشته است. مشاهدات نشان می‌دهد تورم تولیدکننده فصلی و نقطه به نقطه در این استان بالاترین نرخ در میان استان‌های کشور بوده است.

از سوی دیگر بهترین وضعیت تورم تولیدکننده فصلی در این محصولات مربوط به استان همدان و بهترین عملکرد تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در اختیار استان یزد بوده است.

کاهش قیمت تولید محصولات مرغداری در دو استان همدان و هرمزگان

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده فصلی محصولات مرغداری‌های صنعتی در پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد تورم فصلی این محصولات در کل کشور به ۱۲.۴ درصد رسیده است. در این میان ۸ استان کشور تورم فصلی بالاتر از میانگین کشوری را به ثبت رسانده‌اند.

بر این اساس سه استان اردبیل، زنجان و خراسان رضوی بیشترین میزان تورم فصلی را در پاییز امسال به ثبت رسانده‌اند که این آمار در استان اردبیل بالاترین سطح را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. بر اساس مشاهدات تورم تولیدکننده فصلی در این استان معادل ۵۱.۲ درصد بوده است.

در نقطه مقابل سه استان همدان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفته است که پایین‌ترین نرخ تورم تولیدکننده فصلی محصولات مرغداری را به خود اختصاص داده‌اند. در میان این استان‌ها دو استان همدان و هرمزگان تنها استان‌هایی در کشور هستند که با تورم تولیدکننده فصلی منفی مواجه بوده‌اند. به عبارتی در این دو استان قیمت تولید محصولات مرغداری در پاییز ۱۴۰۲ کاهشی بوده است.

طبق آمار تورم تولیدکننده فصلی پاییز در استان همدان منفی ۳.۴ درصد و در استان هرمزگان منفی ۲.۷ درصد بوده است. به بیان دیگر قیمت محصولات مرغداری‌های صنعتی در استان همدان در پاییز امسال نسبت به تابستان ۳.۴ درصد کاهش یافته است.

021201

انفجار تورم نقطه به نقطه محصولات مرغداری‌ها در اردبیل

بررسی قیمت محصولات مرغداری صنعتی در کشور نشان می‌دهد تورم تولیدکننده نقطه به نقطه این محصولات به ۵۲ رسیده است. به بیان دیگر قیمت تولید این محصولات در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۵۲ درصد افزایش یافته است.

مشاهدات حاکی از آن است که تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در ۱۰ استان بیشتر از میانگین کشوری بوده است. در میان استان‌های کشور سه استان اردبیل، خراسان رضوی و زنجان بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده‌اند که در کل کشور استان اردبیل بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای را با ۱۲۷ درصد به خود اختصاص داده است. به عبارتی قیمت تولید محصولات مرغداری در این استان در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است.

در جایگاه‌های بعدی دو استان خراسان رضوی و زنجان قرار گرفته اند که نرخی بالاتر از ۸۱ درصد را در تورم نقطه‌ای به ثبت رسانده‌اند.

در سمت دیگر ماجرا استان‌های یزد، تهران و البرز قرار گرفته‌اند که تورم تولیدکننده نقطه به نقطه‌ آن‌ها کمترین سطح را در کشور داشته است. در میان این استان‌ها یزد بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. طبق آمارها تورم نقطه به نقطه در این استان به نرخی در حدود ۲۲ درصد رسیده است.

021201